Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organizacja pozarządowa działająca non-profit, posiadająca status organizacji pożytku publicznego, jest organem prowadzącym niepubliczny żłobek. Placówka nie jest dotowana przez samorząd i utrzymuje się wyłącznie z wpłat rodziców. Od 15 marca żłobek nie realizuje opieki nad dziećmi z powodu pandemii, w związku z czym nie możemy pobierać opłat od rodziców. Kadra żłobka jest zatrudniona na umowy o pracę na czas nieokreślony. Jesteśmy w dramatycznej sytuacji, bowiem nie mamy żadnych funduszy na pokrycie kosztów wynagrodzeń. Skąd możemy uzyskać pomoc finansową, by utrzymać pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?