Jaką podstawę zastosować do postępowania wobec podmiotu odbierającego odpady za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu... - OpenLEX

Jaką podstawę zastosować do postępowania wobec podmiotu odbierającego odpady za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką podstawę prawną można zastosować do postępowania wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z wójtem i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki - za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne za rok 2020?

Problem polega na tym, że po zmianie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) – dalej u.u.c.p.g. od 2021 r. brak w znowelizowanej ustawie przepisu, na który można byłoby powołać się w postępowaniu administracyjnym, ponieważ od 2021 r. nie ma już takiego obowiązku. Nie ma też przepisu prawnego co do okresu, w którym burmistrz może takie postępowanie wymierzające karę wszcząć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX