Jaką podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy stosować wobec zleceniobiorcy wykonującego pracę za granicą? - OpenLEX

Jaką podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy stosować wobec zleceniobiorcy wykonującego pracę za granicą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka zatrudnia zleceniobiorców wykonujących pracę w Niemczech. Umowy zlecenia podpisywane są na okres 5 miesięcy.

Jeżeli w danym miesiącu zleceniobiorca przepracuje kilkanaście godzin i wynagrodzenie wynosi np. 500 euro, to od jakiej kwoty należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

Czy składki ZUS mają być odprowadzone od rzeczywistej podstawy, czy przeciętnego wynagrodzenia, czy też wynagrodzenia przeciętnego przeliczonego proporcjonalnie do okresu pracy?

Polska spółka nie ma zakładu w Niemczech, zlecenie trwa krócej niż 183 dni.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX