Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony od 1 kwietnia 2015 r. i umowa została rozwiązana z dniem 31 maja 2015 r. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stawce godzinowej oraz dodatki za godziny nocne. Zakład wypłaca wynagrodzenie w terminie 10. dzień następnego miesiąca. Z wykładni inspekcji pracy wynika, że w takim przypadku do podstawy ekwiwalentu przyjmuje się wynagrodzenie wypłacone w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu, a więc należy przyjąć wynagrodzenie wypłacone w kwietniu 2015 r. Pracownik jednak pierwsze wynagrodzenie otrzymał w maju 2015 r.

Czy to oznacza, że podstawę ekwiwalentu powinniśmy obliczyć na podstawie wynagrodzenia za kwiecień wypłaconego w maju?

Czy też przyjąć wynagrodzenie należne w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?