Jaką podstawę rozwiązania umowy wskazać dla pomocy nauczyciela zatrudnionego w internacie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy placówką feryjną (centrum kształcenia zawodowego). Zatrudniamy pomoc nauczyciela na czas nieokreślony od 5.09.2019 r. na podstawie Kodeksu pracy. Jesteśmy dla niego podstawowym miejscem pracy. Pracownik wcześniej miał zawarte z nami 2 umowy na czas określony. Łącznie staż pracy u nas na dzień 9.04.2020 r. wynosi 2 lata i 20 dni. Chcemy rozwiązać z nim umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia i wręczyć pismo jeszcze w kwietniu ze względu na to, iż pomoc nauczyciela wykonuje pracę w nocy w internacie, gdzie przebywają uczniowie z turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a turnusy te dyrektor Centrum zaplanował wcześniej w arkuszu organizacyjnym. Pracownik podpisując umowę wiedział, że turnusy będą tylko do końca maja oraz że nastąpi rozwiązanie umowy ponieważ nie można mu zapewnić innego rodzaju pracy.

Jaką należy podać przyczynę i podstawę wypowiedzenia umowy? Czy należy się w tym przypadku odprawa pieniężna w wysokości 2 miesięcznego wynagrodzenia z tytułu rozwiązania umowy przez pracodawcę? Jaką należy podać podstawę?

Zatrudniamy powyżej 20 pracowników. Nadmieniam, iż pracodawca jest zadowolony z pracownika i zamierza we wrześniu ponownie go zatrudnić.

Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie zapewnić umowy dłużej niż do maja to czy można podpisać z pracownikiem we wrześniu umowę na podstawie art. 25 1 § 4 pkt 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) i powiadomić inspektora pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX