Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank księguje na rachunku Klienta w złotówkach wpływy zagraniczne (renta w euro), które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przykładowo:

przekaz zagraniczny dla klienta na kwotę 33,81 euro przeliczany po kursie 4,1851=141,4892 zł. Bank nalicza podatek.

Czy podstawą opodatkowania jest wyliczona kwota z czterema miejscami po przecinku tj. 141,4892, czy należy zaokrąglić do kwoty 141,50 i zastosować zasadę zgodną z art. 63 Ordynacji podatkowe, czyli:

1)

141,4892 zaokrąglenie do pełnych złotych, wówczas 141*18%=25,35 czyli podatek do US 25 zł,

2)

141,50 zaokrąglenia do pełnych złotych, wówczas 142*18%=25,56 czyli podatek do US 26 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?