Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką podstawę prawną wpisać w świadectwie pracy, jeśli nauczyciel jest zwolniony w związku z reformą oświaty z powodu wygaszania gimnazjum? Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonano na podstawie art. 225 ust. 10 ustawy z 16.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - dalej p.w.p.o.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?