Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką podstawę prawną przetwarzania danych należy wskazać w obowiązku informacyjnym w przypadku zgody rodzica/opiekuna prawnego na pomiar temperatury ciała ucznia w szkole, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych? Czy zgoda na pomiar temperatury ciała ucznia jest tożsama ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?