Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką podstawę prawną należy wskazać w świadectwie pracy wystawionemu nauczycielowi mianowanemu, który zwrócił się o rozwiązanie umowy zawartej przez mianowanie (wcześniej była to umowa na czas nieokreślony, która przekształciła się w stosunek pracy przez mianowanie) na wniosek nauczyciela, za porozumieniem stron? Czy nauczyciel mianowany przebywający na zwolnieniu lekarskim może w tym czasie prosić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Wniosek został złożony do dyrektora 6 października 2018, a termin rozwiązania umowy nauczyciel podał 31 października? Czy nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką umowę rozwiązać zgodnie z prośbą nauczyciela? Jaką podstawę prawną wskazać w świadectwie pracy, które artykuły Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?