Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 30 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2017 r.

PYTANIE

Jak powinna być podstawa prawna decyzji przyznającej posiłki powyżej 150% kryterium dochodowego (z zadań własnych)?

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 7 pkt 5, 6, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48, art. 48b ust. 2 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów z 14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz na podstawie upoważnienia ..... dla ..... Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy - po rozpatrzeniu wniosku z ..... 2017 r. złożonego dnia ..... 2017 r. przez .....

Czy w sentencji tej decyzji należy zawrzeć sformułowanie, tj. pomoc zwrotna z jednoczesnym odstąpieniem od żądania zwrotu?

Sprawa dotyczy posiłku dla osoby dorosłej, która nie może zapewnić sobie własnym staraniem posiłku w domu (niepełnoprawność, fobie przed używaniem kuchenki gazowej, osoba pod opieką poradni zdrowia psychicznego).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację