Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o podanie wysokości podstawy do naliczenia nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy nauczyciela - emeryta, który od dnia 19 października 2005 r. przebywał na urlopie bezpłatnym w związku ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm RP. Nauczyciel - emeryt w dniu 14 stycznia 2013 r. złożył wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi okres pobierania uposażenia poselskiego w celu wliczenia ich do okresów uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej (po uwzględnieniu tych dokumentów data przeliczenia okresów pracy uprawniających do nagrody minęła w dniu 1 września 2012 r.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?