Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 12.08.2016 r. z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, w okresie od 10.03.2017 r. do 08.03.2018 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Następnie od 09.03.2018 r. do 08.03.2020 r. na urlopie wychowawczym. Z dniem 08.03.2020 r. rozwiązano umowę na mocy porozumienia stron. Pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2016, 2017 i 2018. Za lata 2019 oraz 2020 urlop wypoczynkowy nie przysługuje.

Jaką podstawę należy przyjąć do naliczenia ekwiwalentu, skoro pracownica w 2016 r. otrzymywała zasadniczą w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Czy naliczając ekwiwalent w 2020 r. należy przyjąć podstawę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?