Nowość Jaką opłatę, o której mowa w art. 398 ust. 3 pr.wod., winien uiścić zakład z tytułu ustalenia kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia wodnoprawnego - jednokrotną czy dwukrotną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 398 ust. 6 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. "Opłatę, o której mowa w ust. 3, ponosi się także za wydanie decyzji, o której mowa w art. 414 ust. 7" (ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego). W 2006 roku zostało wydane pozwolenie wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych, pobór wód powierzchniowych oraz odprowadzanie wody ze stawu do wód powierzchniowych. Przed upływem terminu ważności tego pozwolenia (w wymaganym terminie) zakład złożył wniosek o ustalenie kolejnego okresu jego obowiązywania. W poprzednim stanie prawnym ww. rodzaje korzystania z wód stanowiły szczególne korzystanie z wód. Obecnie piętrzenie wód powierzchniowych i pobór wód powierzchniowych stanowią usługę wodną, a odprowadzanie wody ze stawu rybnego do wód powierzchniowych - szczególne korzystanie z wód. Z orzecznictwa Sądów Administracyjnych wynika, że pozwolenia wodnoprawne mają charakter jednorodzajowy, jeżeli zostały ujęte w jednej kategorii - stosownie do art. 389 pkt 1 pr.wod., a także iż "Żaden przepis Prawa wodnego z 2017 r. nie uzależnia ustalenia kolejnego okresu obowiązywania dotychczasowego pozwolenia od dostosowania formy operatu wodnoprawnego do aktualnych wymogów Prawa wodnego".

Jaką opłatę, o której mowa w art. 398 ust. 3 pr.wod., winien uiścić zakład z tytułu ustalenia kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia wodnoprawnego - jednokrotną czy dwukrotną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX