Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka obowiązuje charakterystyka energetyczna (spełniająca łączne zużycie energii pierwotnej (EP)) dla projektu budowlanego datowanego na grudzień 2020 r. (opracowanego na starych zasadach - sprzed 19.09.2020 r.), złożonego w styczniu 2021 r.?

Czy organ ab ma prawo sprawdzać charakterystykę energetyczną tj. otrzymane współczynniki m.in. EP zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) - dalej r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?