Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Spółce z o.o. BATA kapitał zakładowy został pokryty gotówką i wynosi 6000 zł oraz dzieli się na 120 udziałów. Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne i mają udziały: jeden wspólnik 61 udziałów, drugi 59 udziałów. Głównym majątkiem Spółki jest nieruchomość użytkowa. Sprzedaż usług wynajmu stanowi główne źródło przychodu dla Spółki. Nieruchomość została zakupiona za 15 000 000 zł i zakup sfinansowano kredytem bankowym oraz częściowo pożyczką udzieloną przez wspólnika. W związku ze zmianą planów biznesowych Wspólnicy podjęli decyzję o sprzedaży 100% udziałów w Spółce. Nabywcami 100% udziałów będą trzy podmioty w tym jedna spółka z o.o. posiadająca siedzibę w Polsce i dwie spółki kapitałowe z Unii Europejskiej nie posiadające siedziby ani zarządu w Polsce. Ze wstępnych rozmów wynika, iż wartość transakcji wynosi 17 000 000,00 zł i zostanie pomniejszona o wartość zobowiązań BATA Sp. z o.o. wobec Banku z tytułu umów kredytu, wartość udzielonych pożyczek Spółce przez Wspólnika oraz wszystkich innych zobowiązań zaciągniętych oraz niezapłaconych przez BATA Sp. z o.o. do zawarcia Umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów. Ponadto wartość transakcji zostanie powiększona o wartość wymagalnych udokumentowanych należności oraz sum na rachunkach bankowych Spółki i kwoty gotówki w kasie Spółki na dzień zawarcia Umowy sprzedaży udziałów. Ostateczna cena sprzedaży udziałów określona w Umowie przyrzeczonej sprzedaży udziałów zostanie ustalona w odniesieniu do skorygowanej wartości transakcji, rozumianej jako wartość transakcji pomniejszona o zobowiązania Spółki i powiększona o należności Spółki z dnia zawarcia Umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów.

Jaką należy przyjąć wartość do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych od zakupu udziałów w przedstawionej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?