Jaką należy podać podstawę prawną w uchwale w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką należy podać podstawę prawną w uchwale w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu?

Czy uchwała taka podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access