Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą – połączenie przez przejęcie – z równoczesnym podwyższeniem kapitału A, zaś akcje nowo wyemitowane zostaną przekazane dotychczasowym akcjonariuszom B. Połączenie nastąpi przez przejęcie B przez A, poprzez przeniesienie całego majątku podmiotu B na A. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą, za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej, tj. łączenie przez przejęcie, stosownie do treści artykułu 492 § 1 pkt 1 k.s.h. W wyniku połączenia akcjonariusza B staną się akcjonariuszami A.

Jaką metodą, w świetle możliwych wg ustawy o rachunkowości metod, rozliczyć połączenie spółek?

Kiedy nastąpi data połączenia (przepisy k.s.h. oraz u.o.r.)?

Z jaką datą i czy w ogóle należy zamknąć księgi rachunkowe podmiotu przejmującego A oraz podmiotu przejmowanego B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?