Jaką kwotę wykazać w pozycji 75 deklaracji PIT-11? - OpenLEX

Jaką kwotę wykazać w pozycji 75 deklaracji PIT-11?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oddelegowanych do pracy za granicą. Podstawą jest przeciętne średnie wynagrodzenie, które w 2011 r. wynosiło 3359 zł. W związku z powyższym, od umowy zlecenia zawartej na kwotę brutto 2000 zł., składki odprowadzone zostały od kwoty 3359 zł i tak przedstawiało się wyliczenie:

"2000 wynagrodzenie brutto

3359 podstawa do ubezpieczeń społecznych

460,52 składka na ubezpieczenia społeczne (3359x13,71%)

2898,48 podstawa do ubezpieczeń zdrowotnych

260,87 składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

224,63 składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) odlicza się ją od podatku"

Czy w pozycji 75 rozliczenia PIT-11 składki na ubezpieczeni społeczne powinno się wykazywać kwotę 460,52 zł., ponieważ taką kwotę rzeczywiście przekazano, lecz przewyższa ona wartością odliczenia zgodnie z ustawą o PIT?

Analogiczna sytuacja występuje w odniesieniu do składki zdrowotnej.

Ponadto w takiej sytuacji nie występuje podatek dochodowy.

Czy ewentualnie do rozliczenia należy dołączać pismo wyjaśniające?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?