Jaką kwotę powinien zwrócić wierzyciel dłużnikowi w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hopcia Patryk
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzyciel w 2018 roku skierował do komornika sprawę, która była już przedawniona. W 2019 r. dłużnik skierował powództwo przeciwegzekucyjne podnosząc zasadny zarzut przedawnienia. Wierzyciel uznał powództwo w całości. Wyrokiem Sąd pozbawił więc w całości tytuł wykonalności. Jednakże w toku postępowania egzekucyjnego przed pozbawieniem wykonalności tytułu dłużnik dokonał dwóch wpłat w łącznej wysokości 400 zł (2 razy po 200 zł). Komornik po potraceniu swoich należności przelał do wierzyciela łączną kwotę 363,19 zł. Obecnie dłużnik zwrócił się do wierzyciela o zwrot kwoty 400 zł (wpłaconej do komornika) oraz kwoty 30 zł z tytułu zasądzonych kosztów.

Jaką kwotę wierzyciel powinien zwrócić dłużnikowi:

1) 430 zł (środki wpłacone do komornika plus koszty),

2) 393,19 zł (środki otrzymane przez wierzyciela od komornika plus koszty),

3) 30 zł (tylko koszty),

4) inna kwota?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access