Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą (PKPiR) i jest ubezpieczona w KRUS. W roku 2017 spełniała warunki do ubezpieczenia w KRUS, gdyż limit podatku dochodowego z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekraczał kwoty granicznej za 2016 rok. W roku 2017 podatek dochodowy z działalności gospodarczej przed odliczeniem ulgi na dziecko przekracza kwotę 3300 zł ale po odliczeniu ulgi na dziecko jest od tej kwoty niższy. Jaką kwotę podatku dochodowego wziąć pod uwagę (z której pozycji zeznania PIT-36 za 2017 rok) aby określić czy warunek limitu do ubezpieczenia w KRUS w 2018 został spełniony, czy przed odliczeniem ulgi na dziecko, czy też po odliczeniu tej ulgi? Jak określić podatek dochodowy za 2017 rok dotyczący działalności gospodarczej osoby ubezpieczonej w KRUS jeśli rozliczy się ona w 2017 roku wspólnie z małżonkiem i odliczą ulgę na dziecko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?