Jaką kwotę dofinansowania wypłaca się pracodawcy w przypadku przedłużenia czasu trwania nauki zawodu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Za jaki okres należy się pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, jeżeli umowa została zawarta 20.08.2019 r. (jest to również dzień rozpoczęcia pracy) i zakończyła 31.08.2022 r.? Czy należy przyznać pełną kwot za 36 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX