Jaka kwota VAT stanowi podstawę korekty (50% czy 100% VAT-u naliczonego) z art. 91 ustawy o VAT w związku ze zmianą... - OpenLEX

Jaka kwota VAT stanowi podstawę korekty (50% czy 100% VAT-u naliczonego) z art. 91 ustawy o VAT w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną, przy czym sprzedaż opodatkowana jest marginalna. Przed 01.01.2015 proporcja "bazowa" wynosiła 0%, albowiem stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem nie przekraczał 2%. W maju 2018 r. dokonano sprzedaży samochodu osobowego zakupionego w grudniu 2014. W momencie zakupu spółka nie odliczyła VAT, gdyż wspomniana proporcja sprzedaży na ten rok wynosiła 0% (nie przekraczała 2%). Sprzedaż samochodu osobowego opodatkowano stawką 23%.

Czy spółce przysługuje korekta VAT nieodliczonego - z art. 90b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.?

Ponadto jaka kwota VAT stanowi podstawę korekty (50% czy 100% VAT-u naliczonego) z art. 91 u.p.t.u. w związku ze zmianą przeznaczenia tegoż samochodu (z działalności opodatkowanej i zwolnionej na działalność wyłącznie opodatkowaną)?

Prosimy o podanie przykładu dla następujących założeń: 100 % VAT z faktury zakupu samochodu 23.336,58 zł, VAT odliczony w momencie zakupu - 0 zł. Do końca okresu korekty - z art. 90b u.p.t.u. pozostało 19 miesięcy, natomiast z art. 91 u.p.t.u. - 1 rok. Cena zakupu samochodu przekraczała 15 tys. zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?