Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2010 r.

PYTANIE

Jaka jest wysokość wpisu od skargi na wyrok KIO, który został wydany po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, lecz dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed wejściem w życie ww. ustawy?

Zaskarżony wyrok KIO dotyczy czynności podjętych po otwarciu ofert.

Czy w świetle art. 3 ust. 1 ww. ustawy wpis wyniesie 3.000 zł, czy 5% wartości przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?