Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzic złożył wniosek do dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej o zezwolenie na spełnianie przez jego dziecko obowiązku nauki poza szkołą. Do wniosku dołączono opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika m.in., iż wskazane jest zapewnienie dziecku możliwości korzystania z zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie dziecku możliwości udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Niepubliczna szkoła podstawowa nie ma możliwości zapewnienia uczniowi wspomnianych powyżej zajęć. Uczeń oraz jego rodzic mają prawo (nie obowiązek) do skorzystania ze wsparcia szkoły, które polega na zapewnieniu prawa do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1. Jaka jest sankcja za brak zapewnienia uczniowi ze strony szkoły prawa do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach prawa uczestniczenia w szkole w zajęciach?

2. Czy zalecenia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej są dla szkoły wiążące? Czy rodzic we własnym zakresie na podstawie stosownego oświadczenia może zadbać o realizację zaleceń opinii poza szkołą. tym samym akceptując brak możliwości skorzystania ze wsparcia szkoły?

3. Czy brak zapewnienia wsparcia może prowadzić do cofnięcia zezwolenia na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą ze z względu na wydanie zezwolenia z naruszeniem prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?