Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest różnica między stosunkiem zobowiązaniowym, przewidującym uprawnienia do wykonywania robót i obiektów budowlanych, a stosunkiem obligacyjnym w kontekście wypełniania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Czy jeżeli inwestor posiada zgodę właściciela działki drogowej na wybudowanie na jej terenie wodociągu, to w ww. oświadczeniu winien zaznaczyć pkt 6 - stosunek zobowiązaniowy, czy pkt 7 - inny tytuł (jako tytuł wskazać stosunek obligacyjny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?