Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prawna (sp. z o.o.) na swój koszt chce wykonać uproszczony plan urządzenia lasu.

Czy w takiej sytuacji, projekt UPUL w siedzibie właściwej gminy wykłada starosta, czy osoba prawna, która zleciła wykonanie przedmiotowego planu specjalistycznej jednostce wykonującej usługi urządzeniowe?

Czy pozostałe czynności administracyjne, takie jak m.in. wystąpienie o zaopiniowanie projektu UPUL do nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, przedkłada w imieniu osoby prawnej starosta, czy bezpośrednio ta osoba prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?