Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie około 1 ha rosną drzewa. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Działka jest porośnięta samosiejkami, które mają więcej niż 10 lat. Jednocześnie na tym terenie stwierdzono 2 gatunki roślin podlegające ochronie ścisłej. Zaznaczyć należy, że ww. gatunki mogą potencjalnie zostać zniszczone podczas usuwania drzew.

Jak należy postąpić przy wydawaniu decyzji zezwalającej na ich usunięcie?

W przypadku, gdy wnioskodawca złożył inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, to czy należy mierzyć każde drzewo (ponad 1000 szt.), czy można przyjąć ww. inwentaryzację, zakładając, że jest wiarygodna i na tej podstawie wydać zezwolenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?