Jaka jest procedura skreślenia z listy ucznia młodzieżowego ośrodka wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły publicznej w drodze decyzji może skreślić np. ucznia gimnazjum z listy uczniów po skończeniu przez niego 18 lat a skreślenie to następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Czy dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego w strukturze którego znajdują się gimnazjum i zsz wydając decyzję o skreśleniu /ucznia/ wychowanka który ukończył 18 lat też powinien opierać się na uchwale rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX