Jaka jest procedura oceny realizacji rezultatów w odniesieniu do zapisów umowy mówiącym o uznaniu zrealizowanego zadania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organizacja pozarządowa miała udzielną dotację na realizację zadania publicznego w 2022 r. Na podstawie przedłożonego sprawozdania wynika że osiągnęła założony cel zadania publicznego nie zrealizowała natomiast wszystkich założony rezultatów. 2 z 3 rezultatów zostały osiągnięte natomiast ostatni rezultat dotyczący udziału w meczach osiągnięto w części z 26 meczy zrealizowano 19.

Jaka jest procedura oceny realizacji rezultatów w odniesieniu do zapisów umowy mówiącym o uznaniu zrealizowanego zadania jeżeli rezultaty wykazane w ofercie zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX