Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy można usunąć las (drzewa)?

W wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunty zapisane w ewidencji gruntów jako "LsVI" zostały przeznaczone na drogę publiczną i teren stacji transformatorowej.

Jaka jest procedura faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i wycinka znajdujących się tam drzew?

Kto i do kogo składa stosowne wnioski?

Czy gmina zwolniona jest lub może być z opłat w przypadku przeznaczenia terenu pod budowę drogi publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację