Jaka jest praktyka księgowania w operacjach typu walutowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Założyliśmy konto walutowe w EURO. Proszę o informację odnośnie zapisów na tym koncie.

Czy należy dokonywać jednocześnie zapisów w złotówkach (taki jest wymóg ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości) jak również w walucie na tym koncie bilansowym czy też do tego konta prowadzić konto pozabilansowe i na tym pozabilansowym prowadzić ewidencję w walucie a na koncie bilansowym tylko w złotych? Jaka jest praktyka księgowania w operacjach typu walutowego?

Na wyciągu bankowy są podane kwoty w EURO.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access