Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest pozycja wójta gminy w kontekście rozporządzenia RODO w stosunku do jednostek podległych typu ośrodek pomocy społecznej czy ośrodek kultury, sportu i rekreacji? Są to jednostki podległe gminie, ale na ich czele stoi kierownik czy też dyrektor. Czy jednostki te na żądanie wójta mają obowiązek przekazania informacji, które mogą zawierać dane osobowe? Jaka jest pozycja osoby, która pełni w gminie funkcję zastępcy wójta? Czy jej pozycja jest równorzędna z pozycją wójta czy może osoba taka powinna mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadane przez wójta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację