Jaka jest podstawa prawna wystawienia tytułu wykonawczego bez konieczności wysyłania upomnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, mimo wezwania nie złożył deklaracji DT-1 na posiadane przez siebie pojazdy, od których istnieje obowiązek uiszczenia podatku od środków transportowych. Po przeprowadzeniu postępowania wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za rok 2023 w kwocie 10.000 zł (tj. rata I w kwocie 5000 zł płatna w terminie do 15 lutego oraz rata II w kwocie 5000 zł płatna w terminie do 15 września 2023).

Jaka jest podstawa prawna wystawienia tytułu wykonawczego bez konieczności wysyłania upomnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX