Jaka jest podstawa prawna uprawniająca nauczyciela do urlopu bezpłatnego na czas stawiennictwa do służby wojskowej? - OpenLEX

Jaka jest podstawa prawna uprawniająca nauczyciela do urlopu bezpłatnego na czas stawiennictwa do służby wojskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 12.12.2020 r. nauczycielka jest żołnierzem niezaprzysiężonym Wojsk Obrony Terytorialnej, stopień wojskowy: szeregowy. Dnia 14.02.2021 r. złoży przysięgę. Jaka jest podstawa prawna uprawniająca nauczyciela do urlopu bezpłatnego na czas stawiennictwa do służby wojskowej, w którym poza niezachowaniem prawa do wynagrodzenia mam prawo do wszystkich uprawnień pracowniczych, oraz zachowany staż pracy na czas jego trwania? 2. Jaka jest  podstawa prawna z której wynika, że każdorazowo będzie nauczycielka mogła skorzystać z przysługującego jej urlopu bezpłatnego związanego ze stawiennictwem w wojsku: gotowość bojowa, ćwiczenia rotacyjne, służba? Co powinno się znaleźć na świadectwie pracy, by podczas wyliczeń prawa do emerytury wliczono jej również okres urlopu bezpłatnego? Czy weekendy również wlicza się do urlopu bezpłatnego, jeśli szkolenie trwa od 7-16.01.2021 r.? Jaka jest podstawa prawna do przysługującej odprawy w formie dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy ze strony pracodawcy w związku z powołaniem? Do kiedy pracodawca powinien jest wypłacić odprawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?