Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez pracodawców danych osobowych swoich pracowników oraz członków ich rodzin, którzy podlegać mają szczepieniu w ramach programu "Szczepienia w zakładach pracy"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez pracodawców danych osobowych swoich pracowników oraz członków ich rodzin, którzy podlegać mają szczepieniu w ramach programu "Szczepienia w zakładach pracy"?

W wytycznych pojawia się zapis, iż: "pracodawca odpowiada za: zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych" - czy jednak nie jest to błąd? Czy właściwą podstawą nie będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. d RODO?

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez pracodawcę danych o fakcie zaszczepienia się przeciwko COVID-19 przez pracownika, jeśli informację taką przekaże on swojemu pracodawcy, jako przyczynę usprawiedliwiającą jego absencję w pracy?

Czy uznanie, iż pracodawca będzie przyznawał dzień wolny w dniach szczepienia, każdemu pracownikowi jest wystarczające, aby pracodawcy przyznać prawo do żądania od pracownika przekazania informacji nt. tego, czy stawił się na szczepienie, czy zostało ono wykonane?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access