Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o wskazanie podstawy prawnej oraz sposobu zaliczenia wyegzekwowanych przez sądowy organ egzekucyjny należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej i przejęcia prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego przez sądowy organ egzekucyjny w trybie egzekucji sądowej.

Czy zastosowanie przy wpłacie KS będzie miał art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, czy też art. 1026 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?