Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2011 r.
Autor odpowiedzi: Chabasińska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2011 r.

PYTANIE

Samorządowy Zakład Komunalny wystawia faktury za wykonane usługi na rzecz gminy (w tym także na dostarczanie wody) ze znacznym opóźnieniem (nawet 2 lata), całkowicie ignorując w tym względzie obowiązujące przepisy.

1)

Jaka jest podstawa prawna obligująca podmioty gospodarcze do realizowania zgodnego z przepisami terminu dla wystawiania faktur?

2)

Które przepisy informują o karach przewidzianych przez ustawodawcę dla podmiotów niewywiązujących się z tych nakazów?

3)

Które przepisy prawa powodują ewentualne przeterminowanie płatności za niefakturowane należności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?