Jaka jest podstawa prawna do zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli nienależna wypłata poszła z... - OpenLEX

Jaka jest podstawa prawna do zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli nienależna wypłata poszła z winy pracownika po wydaniu błędnej decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie jakiego art. należy żądać zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli nienależna wypłata poszła z winy pracownika po wydaniu błędnej decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX