Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Dom Pomocy Społecznej zwraca się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych dotyczących wysokości świadczenia wypłacanego jednemu z mieszkańców DPS. Dane te są niezbędne do przedstawienia Powiatowemu Centrum Pomocy Społecznej w celu zmiany decyzji o odpłatności. Jako podstawę prawną we wniosku DPS podaje art 6. ust. 1 lit. c RODO oraz art 105 ustawy o pomocy społecznej. ZUS odrzuca wniosek z powodu braku podstawy prawnej upoważniającej do pozyskania tych danych, powołując się na art. 50 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dane zgromadzone na kontach ubezpieczonych oraz płatników składek udostępnianie są zgodnie art. 50 ust. 3). Jaka w takim przypadku jest podstawa prawna uzyskania danych przez DPS (inna, niż ta wskazana przez DPS)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?