Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gotkowska Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dwoma diagnostami laboratoryjnymi z pracowni serologii transfuzjologicznej zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, podpisano porozumienie dotyczące autoryzowania badań wydawanych z pracowni. Technik wykonuje badania w SP ZOZ-ie i jeśli w tym dniu nie pracuje diagnosta to technik wysyła internetowo badanie do domu diagnosty laboratoryjnego. Pracownik autoryzuje wyniki badań w domu przez Internet. W związku z wątpliwościami dotyczącymi podstawy prawnej dotyczącej ww. dyżuru uznaliśmy, że podstawą pełnienia dyżuru jest art. 151 § 5 Kodeksu pracy i za czas wykonywania autoryzacji w domu pracownik otrzymuje ryczałt w kwocie 1.000 zł. Średnio w miesiącu pracownik autoryzuje badania przez około 9 godz.

Czy w związku z tym ww. ryczałt należy wliczyć do średniej urlopowej?

Czy jeśli diagnosta będzie przebywał na urlopie macierzyńskim to czy może pełnić dyżur w domu i autoryzować wyniki badań w domu?

Czy dopuszczalne jest zawarcie z ww. diagnostą przebywającym na urlopie macierzyńskim umowy zlecenia na dyżur w domu i autoryzowanie wyników badań w domu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację