Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kisielewska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy urząd pracy co miesiąc obciążany jest refakturą za następujące media: energia elektryczna, zużycie wody, wywóz śmieci, usługi komunalne (ścieki), oraz opłata stała za wodomierz. Refakturę otrzymujemy z Powiatowego Zarządu Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości (jednostka budżetowa, która tak samo jak urząd pracy podlega pod ten sam samorząd powiatowy). Powiatowy Zarząd Geodezji opłaca fakturę bezpośrednio dostawcom świadczącym wymienione wyżej usługi, a następnie refakturuje koszty na jednostki budżetowe, w tym na powiatowy urząd pracy. Otrzymaną fakturę z Powiatowe Zarządu Geodezji urząd pracy klasyfikuje w następujących paragrafach: energia elektryczna (par.426), zużycie wody (par. 426), wywóz śmieci (par. 430), ścieki (par.430), opłata stała za wodomierz (par. 430).

Czy klasyfikacja budżetowa stosowana w powiatowym urzędzie pracy jest prawidłowa, pomimo tego że Powiatowy Zarząd Geodezji nie świadczy bezpośrednio wymienionych usług tylko refakturuje koszty na pozostałe jednostki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?