Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Samorządowa jednostka budżetowa podpisała umowę licencyjną na korzystanie z oprogramowania kadrowo-płacowego. Z zapisów umowy wynika, że opłata licencyjna wynosi 4000 zł. Umowa zawarta jest na okres jednego roku, z tym, że jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez jednostki w jednomiesięcznym okresie, wydłuża się ona automatycznie na kolejny rok, a opłata roczna za korzystanie z licencji zostanie poniesiona w takiej samej wysokości jak wyżej. Czy jest to wartość niematerialna i prawna? Jak w tym przypadku powinna wyglądać ewidencja opłaty licencyjnej (jednostka otrzymała fakturę od licencjodawcy) w pierwszym roku i w latach następnych? Jak powinna być zastosowana klasyfikacja budżetowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?