Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kisielewska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca robót budowlanych wystawił gminie fakturę za roboty dodatkowe przy budowie drogi gminnej (realizowanej jako inwestycja) wykonane na podstawie protokołu konieczności (na kwotę 200.000 zł). Gmina nie zgadzała się z kwotą zobowiązania należną wykonawcy robót i toczony był spór sądowy. Efektem sporu było podpisanie ugody sądowej, w której ustalono zobowiązanie za wykonane roboty w kwocie 150.000 zł. Gmina opłaciła zobowiązanie wynikające z ugody w wysokości 150.000 zł. Wykonawca robót nie wystawił żadnej faktury korygującej.

W jaki sposób powinno wyglądać księgowanie przedmiotowych operacji w księgach urzędu gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?