Jaka jest ewidencja księgowa odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta? - OpenLEX

Jaka jest ewidencja księgowa odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majchrzak Aneta
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy państwową jednostką budżetową, która zgodnie z art.123 ustawy o ochronie przyrody, wypełniając obowiązek Skarbu Państwa, ustala wysokość i dokonuje wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawem chronione. Część środków na ten cel otrzymujemy w planie wydatków, ale większość uzyskujemy z rezerw celowych w trakcie roku. Czy te odszkodowania należy księgować w koszty działalności operacyjnej jednostki - na kontach zespołu 4, czy w pozostałe koszty operacyjne na koncie 761?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX