Jaka jest data zawarcia umowy w sytuacji, w której na pierwszej stronie umowy jest zapis, że jest ona zawarta 21.09.2022 r., podpis wykonawcy jest z 22.09.2022 r., a podpis zamawiającego z datą 23.09.2022 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W chwili obecnej wiele umów o zamówienie publiczne jest zawieranych elektronicznie. U zamawiającego w SWZ i w umowie występuje taki zapis "Termin wykonania umowy to 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy. Data zawarcia umowy wskazana jest na pierwszej stronie umowy". Zamawiający wpisuje datę na pierwszej stronie umowy, zamieni plik na pdf i wysyła umowę e-mailem do wykonawcy celem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nieraz zdarza się, że wykonawca złoży podpis pod tą umową dopiero następnego dnia i ja odeśle zamawiającemu, a upoważniony przedstawiciel zamawiającego umieści na umowie podpis kwalifikowany jeszcze następnego dnia. I mamy sytuację, że na pierwszej stronie umowy jest zapis, że jest ona zawarta np. 21.09.2022 r., podpis wykonawcy jest z 22.09.2022 r., a podpis zamawiającego z datą 23.09.2022 r.

Jaka jest w opisanej sytuacji data zawarcia umowy?

Czy datą zawarcia umowy jest data wskazana w komparycji umowy, na co zamawiający zwrócił uwagę także w treści umowy, czy też data wpisana w komparycji umowy nie ma znaczenia, a datą zawarcia umowy jest data podpisania umowy przez ostatnią ze stron?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX