Jaka jest data zakończenia stażu na nauczyciela kontraktowego przez osobę nieposiadającą kwalifikacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2021 r.

PYTANIE

Nauczyciel nie posiadający przygotowania pedagogicznego był zatrudniony od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w celu odbycia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.W trakcie zatrudnienia odbywał przygotowanie pedagogiczne. Od 1.09.2021 r. jako że nie uzyskał przygotowania w pierwszym roku ponownie został zatrudniony jako nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego. W dniu 3.09.2021 r. dostarczył świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne na którym widnieje data 4.07.2021 r. Jaka jest faktyczna data zakończenia stażu nauczyciela, czy data 4.07.2021 r. widniejąca na świadectwie, czy data dostarczenia dokumentu do szkoły, czyli 03.09.2021 r.? Od kiedy powinno wypłacić się nauczycielowi wyższe wynagrodzenie jako nauczycielowi stażyście z przygotowaniem pedagogicznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX