Jaka jest data wykonania usługi i moment powstania obowiązku podatkowego VAT dla usługi marketingowej wykonywanej przez okres... - OpenLEX

Jaka jest data wykonania usługi i moment powstania obowiązku podatkowego VAT dla usługi marketingowej wykonywanej przez okres miesiąca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r.

PYTANIE

Jaka jest data wykonania usługi i moment powstania obowiązku podatkowego VAT dla usługi marketingowej wykonywanej w terminie 15.07-15.08.2018 r.?

Spółka w swojej sieci sprzedaży przeprowadziła akcję promocyjną operatora kart płatniczych polegającą na wydawaniu materiałów reklamowych kontrahenta swoim klientom oraz na umieszczeniu w swoich lokalach i na firmowej stronie internetowej informacji o odbywającej się akcji. Akcja odbywała się w terminie 15.07-15.08.2018 r. Faktura za świadczone usługi została wystawiona 20.07.2018 r. z datą sprzedaży z końca okresu świadczenia usługi, tj. 15.08.2018 r. Spółka przychód z wystawionej faktury wykazała w sprawozdaniu za lipiec 2018 r. (według daty wystawienia faktury), a podatek VAT za sierpień 2018 r. (według daty sprzedaży). Faktura została zapłacona wrześniu 2018 r.

Czy spółka prawidłowo wykazała datę sprzedaży i obowiązek w podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?