Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uchwała rady miejskiej z 1 lutego 2019 r. określiła, że dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. w przypadku nieruchomości takich jak: hotele, pensjonaty, domy opieki oraz inne o podobnej funkcji opłata za odpady stanowi iloczyn zużytej wody za poprzedni rok kalendarzowy z danej nieruchomości oraz stawki określonej w uchwale. Ilość m-cy, w których odpady są odbierane, czyli kiedy powstaje zobowiązanie finansowe określona jest przez właściciela nieruchomości. Pierwsza grupa właścicieli prowadzi działalność całoroczną, wówczas ilość zużytej wody za poprzedni rok kalendarzowy dzielona jest przez 12 m-cy. Druga część składa deklarację dopiero np. w maju, ponieważ prowadzi działalność przez 4 m-ce: zużycie wody dzielone jest przez 4 m-ce. W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa nieruchomości o charakterze hotelarskim nie prowadzą działalności, w związku z czym właściciele z grupy pierwszej złożyli deklaracje "zerujące". Jeżeli turystyka zostanie "odmrożona" ci właściciele ponownie złożą deklarację.

Jaką ilość zużytej wody należy przyjąć do ustalenia wysokości opłaty na pozostały okres - 12 m-cy pomniejszone o miesiące zamknięte, czy zużycie roczne należy proporcjonalnie podzielić na pozostałe miesiące?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?