Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne przekazywanym burmistrzowi w łącznej masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w IV pkt c należy wpisać ilość z IV a, ale tylko odebranych czy wytworzonych (np. 19 12 05, 15 01 07 czy 15 01 04) odpadów komunalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?