Jaką formę powinna przybrać odpowiedź do wnioskodawcy na wniosek o wstrzymanie robot budowlanych: zwykłe pismo odmowne czy postanowienie o odmowie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan Jan złożył wniosek o wstrzymanie robót budowlanych, na podstawie art. 50 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud., przy budowie budynku mieszkalnego dalekiego sąsiada. Z ustaleń poczynionych przez PINB wynika, że roboty prowadzone są zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym. Ponadto wnioskodawca nie mógłby być stroną w ewentualnym postępowaniu, gdyż nie graniczy z działką, gdzie oprowadzone są roboty budowlane. Natomiast z uwagi na to, że postępowania z art. 50 pr. bud. są prowadzone z urzędu, a nie na wniosek, nie jest możliwe uwzględnienie wniosku Pana Jana.

Jaką formę powinna przybrać odpowiedź do wnioskodawcy na jego wniosek o wstrzymanie robot budowlanych: zwykłe pismo odmowne czy postanowienie o odmowie (jeżeli tak, to na podstawie jakiego przepisu)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access